Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED JA KÜPSISTE KASUTAMINE

Aktsiaselts Reinsalu Auto, registrikood 10288491, on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient aktsiaselts Reinsalu Auto-le nõusoleku enda andmete töötlemiseks. Nõusoleku võib alati tagasi võtta kirjaliku taas esitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida aktsiaselts Reinsalu Auto kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

• Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, pangakonto number) esitamisel meie veebilehel, emailiga, telefoni teel või töökojas

• Järelmaksutaotluse esitamisel.

• Veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu

Loe küpsiste kohta täpsemalt siit:

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Netiabi kasutab kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutab Netiabi selleks, et pakkuda kvaliteetsemat sisu, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google teenuste küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Adrolli küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.nextroll.com/privacy

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud andmeid kasutame seatud tööülesannete täitmiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks, kauba transportimiseks ja järelmaksu taotluste/lepingute sõlmimiseks.

Kogutud andmete alusel saame klienti teavitada kampaaniatest.

Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada saates meile e-maili info@tonerex.ee

Kliendi teenindamiseks võib aktsiaselts Reinsalu Auto avaldada teavet üksikute klientide kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad aktsiaselts Reinsalu Auto-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena, näiteks transpordi teenust, raamatupidamise teenust, järelmaksu teenust jne.

Töökojas videosalvestuste kasutamine klientide ja aktsiaselts Reinsalu Auto vara kaitsmiseks.

Aktsiaselts Reinsalu Auto säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Klientide õigused oma isikuandmetele

• Õigus tutvuda oma andmetega

• Õigus taotelda oma isikuandmete parandamist

• Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist

• Õigus taotelda isikuandmete kustutamist

• Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Isikuandmete kaitse

Aktsiaselts Reinsalu Auto rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Andmekaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad aktsiaselts Reinsalu Auto kodulehel (https://reinsaluauto.ee/privaatsustingimused).

Aktsiaselts Reinsalu Auto-l on õigus privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades klienti muudatustest aktsiaselts Reinsalu Auto kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.

Küsimusetega, mis on seotud käesolevate privaatsustingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil transport@reinsaluauto.ee

Viimane uuendus: 29.02.2024